Peleciarka

O projekcie

Założeniem projektu było skonstruowanie maszyny umożliwiającej przerabianie zmieszanych odpadów pochodzenia drzewnego w surowiec energetyczny – pelety.

W zakresie projektu znalazły się:

  • Wytrzymała konstrukcja ramowa
  • Układ napędowy z przekładnią stożkową
  • Zespół prasujący matrycy 

Precyzyjny projekt układu prasującego pozwala na przetworzenie każdego rodzaju odpadów pod ciśnieniem roboczym.

Odpowiednio wyprofilowana prowadnica zsypu, pozwala na bezpieczne odprowadzenie gotowych peletów.

Korpus został przystosowany do zamocowania wszystkich niezbędnych elementów maszyny.

 

Na wstępnym etapie proejktu przeprowadzono analizę teoretyczną procesu prasowania materiału. Pozwoliło to dobrać podstawowe parametry geometryczne urządzenia a także przeprowadzić analizę statyki i dynamiki układu oraz dobrać poszczególne elementy układu przeniesienia napędu.  

Następna  część to sprawdzenie wytrzymałościowe najbardziej wytężonych części oraz węzłów znajdujących się w konstrukcji, takich jak rolki, matryca, piasta, rama oraz wał napędowy. Dokonano tego używając zarówno metod analitycznych jak też metody elementów skończonych

Dobrane podzespoły oraz materiały, spełniają wymagania technologiczno – jakościowe oraz wytrzymałościowe.